• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Aktualności

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2022

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2022.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Otwarcie nowego sklepu Słoneczko

Miło nam poinformować, że w dniu 7.10.2022 otworzyliśmy nowy sklep Słoneczko w wmiejscowości Jabłonna

Kliknij tutaj aby zobaczyć szczegóły.

Raport półroczny za I półrocze 2022 roku.

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport półroczny za I półrocze 2022 roku.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Delko S.A. przekazuje do wiadomości informację o powołanie Zarządu Delko S.A.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Delko S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Delko S.A. przekazuje do wiadomości informację dotyczącą decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Delko S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2022 r.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za I kwartał 2022

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za I kwartał 2022.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Zarząd Delko S.A. przekazuje do wiadomości informację dotyczącą rekomendacji Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotyczącą wypłaty dywidendy.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Zarząd Delko S.A. przekazuje do wiadomości informację dotyczącą wyników sprzedaży w 1 kwartale 2022 r.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168