• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za V kwartał roku obrotowego 01.01.2022 - 30.06.2023

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za V kwartał roku obrotowego 01.01.2022 - 30.06.2023.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168