• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Aktualności

Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości rekomendację Rady nadzorczej spółki dotyczącą wypłaty dywidendy.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości rekomendację Zarządu spółki dotyczącą wypłaty dywidendy.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 24/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 24 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2020.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 23/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 23 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport półroczny za I półrocze 2020 roku.

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport półroczny za I półrocze 2020 roku.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Oferta pracy

Delko S.A – polska spółka zajmująca się działalnością: handel hurtowy i detaliczny branży chemiczno–kosmetycznej, notowana na GPW, poszukuje osób do tworzonego od podstaw Biura Prezesa Zarządu Grupy

Żeby zobaczyć szczegóły kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 16/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości informację o podpisaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 17/2020

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 17 2020.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168