• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Aktualności

Podpisanie porozumienia o rozpoczęciu negocjacji.

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu porozumienia o rozpoczęciu negocjacji.

Żeby przejść do listy raportów bieżących kliknij tutaj .

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

W dniu dzisiejszym Zarząd DELKO SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2019.

Żeby przejść do listy raportów okresowych kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 24/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 24 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 23/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 23 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 22/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 22 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 21/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 21 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 20/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 20 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport półroczny za I półrocze 2019 roku.

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport półroczny za I półrocze 2019 roku.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Raport bieżący nr 19/2019

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości raport bieżący nr 19 2019.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168