• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raporty bieżące


Raport bieżący nr 3/2024
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 2/2024
Rejestracja zmian w statucie Spółki

Raport bieżący nr 1/2024
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze


Raport bieżący nr 12/2023
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 14 grudnia 2023 r.

Raport bieżący nr 11/2023
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 10/2023
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 grudnia 2023 r.

Raport bieżący nr 9/2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Raport bieżący nr 8/2023
Korekta Raportu Okresowego

Raport bieżący nr 7/2023
Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 6/2023
Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 5/2023
Rezygnacja członka Rady NadzorczejRaport bieżący nr 4/2023
Informacje bieżące


Raport bieżący nr 3/2023
Informacja w sprawie podziału akcji spółki (split)

Raport bieżący nr 2/2023
Rejestracja zmian w statucie Spółki

Raport bieżący nr 1/2023
Terminy publikacji raportów okresowych w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2024


Raport bieżący nr 15/2022
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 23 listopada 2022 r.

Raport bieżący nr 14/2022
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 listopada 2022

Raport bieżący nr 13/2022
Zgłoszenie zmiany projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad WZA

Raport bieżący nr 12/2022
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.


Brak raportów w podanym przedziale


Raport bieżący nr 11/2022
Powołanie Zarządu Delko S.A.

Raport bieżący nr 10/2022
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr 9/2022
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 8/2022
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr 7/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Raport bieżący nr 6/2022
Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 5/2022
Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 4/2022
Informacja dotycząca wyników sprzedaży w 1 kwartale 2022 r.


Raport bieżący nr 3/2022
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 2/2022
Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PH DELTA Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 1/2022
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022


Raport bieżący nr 17/2021
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 16/2021
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 15/2021
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 14/2021
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze


Raport bieżący nr 13/2021
Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko.

Raport bieżący nr 12/2021
Rejestracja zmian w statucie Spółki.

Raport bieżący nr 11/2021
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 22 września 2021 r.

Raport bieżący nr 10/2021
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 września 2021 r.

Raport bieżący nr 9/2021
Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Raport bieżący nr 8/2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.


Raport bieżący nr 7/2021
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr 6/2021
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 5/2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr 4/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Raport bieżący nr 3/2021
Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 2/2021
Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy


Raport bieżący nr 1/2021
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021


Raport bieżący nr 24/2020
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze


Raport bieżący nr 23/2020
Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko


Raport bieżący nr 22/2020
Powołanie członków Komitetu Audytu Delko S.A.

Raport bieżący nr 21/2020
Powołanie Zarządu Delko S.A.

Raport bieżący nr 20/2020
Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 19/2020
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.

Raport bieżący nr 18/2020
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 17/2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 r.

Raport bieżący nr 16/2020
Podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowe Waldi Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach.

Raport bieżący nr 15/2020
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 02.06.2020 r.

Raport bieżący nr 14/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Raport bieżący nr 13/2020
Podpisanie umowy przeniesienia praw i obowiązków wspólników spółki jawnej.

Raport bieżący nr 12/2020
Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

Raport bieżący nr 11/2020
Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 10/2020
Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 9/2020
Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2019 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.

Raport bieżący nr 8/2020
Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko w miesiącu kwietniu 2020


Raport bieżący nr 7/2020
Przesunięcie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów PH WALDI Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 6/2020
Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko.

Raport bieżący nr 5/2020
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 4/2020
Podpisanie porozumienia oraz przedwstępnej umowy przeniesienia praw i obowiązków wspólników spółki jawnej.

Raport bieżący nr 3/2020
Podpisanie porozumienia o rozpoczęciu negocjacji.

Raport bieżący nr 2/2020
Podpisanie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów

Raport bieżący nr 1/2020
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020


Raport bieżący nr 24/2019
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 23/2019
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 22/2019
Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów

Raport bieżący nr 21/2019
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze


Raport bieżący nr 20/2019
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 19/2019
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 18/2019
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze


Raport bieżący nr 17/2019
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 16/2019
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 26 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 15/2019
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 14/2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 13/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Raport bieżący nr 12/2019
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 11/2019
Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 10/2019
Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 9/2019
Korekta raportu rocznego za 2018 rok

Raport bieżący nr 8/2019
Zakup 50% udziałów spółki detalicznej A&K HURT-MARKET Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 7/2019
Zakup sieci sklepów spożywczych spółki Słoneczko S.A.

Raport bieżący nr 6/2019
Wyrażenie zgody na zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży udziałów spółki A&K Hurt-Market Sp. z o.o. oraz sprzedaży akcji spółki SŁONECZKO S.A.


Raport bieżący nr 5/2019
Zakup sieci sklepów spożywczych od spółki Megana Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 4/2019
Wystąpienie z wnioskiem dotyczącym ustalenia terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów.

Raport bieżący nr 3/2019
Wystąpienie z wezwaniem do zarządcy masy sanacyjnej o zawarcie umów przyrzeczonych oraz skierowanie pisma do sędziego-komisarza, w toku postępowania sanacyjnego.

Raport bieżący nr 2/2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Raport bieżący nr 1/2019
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Raport bieżący nr 32/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 31/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 30/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 29/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 28/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 27/2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji. Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów.

Raport bieżący nr 26/2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji. Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów.

Raport bieżący nr 25/2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji. Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji.

Raport bieżący nr 24/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 23/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 22/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 21/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 20/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 19/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 18/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 17/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Raport bieżący nr 16/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 15/2018
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.


Raport bieżący nr 14/2018
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 13 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 13/2018
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 12/2018
Powołanie Zarządu Delko S.A.

Raport bieżący nr 11/2018
Powołanie członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Delko S.A.

Raport bieżący nr 10/2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 9/2018
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Delko S.A.

Raport bieżący nr 8/2018
Rezygnacja członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Delko S.A.

Raport bieżący nr 7/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 6/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 5/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Raport bieżący nr 4/2018
Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 3/2018
Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy


Raport bieżący nr 2/2018
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 1/2018
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku


Raport bieżący nr 33/2017
Rozwiązanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 32/2017
Wyniki kontroli podatkowej w spółce zależnej

Raport bieżący nr 31/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 30/2017
Rejestracja zmian w statucie Spółki

Raport bieżący nr 29/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 28/2017
Rozpoczęcie negocjacji w celu nabycia udziałów

Raport bieżący nr 27/2017
Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 26/2017
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący nr 25/2017
Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 24/2017
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12. października 2017 r.

Raport bieżący nr 23/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 12. października 2017 r.

Raport bieżący nr 22/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze


Raport bieżący nr 21/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 20/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 19/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12. października 2017 roku.

Raport bieżący nr 18/2017
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

Raport bieżący nr 17/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze


Raport bieżący nr 16/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 15/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 14/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 13/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 12/2017
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Delko SA

Raport bieżący nr 11/2017
Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 10/2017
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 9/2017
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21. czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr 8/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 21. czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr 7/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 6/2017
Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA

Raport bieżący nr 5/2017
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 4/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21. czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 3/2017
Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy


Raport bieżący nr 2/2017
Ziszczenie się warunku zawieszającego do warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce RHS Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 1/2017
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.


Raport bieżący nr 21/2016
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko SA

Raport bieżący nr 20/2016
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji.
Zakończenie negocjacji oraz zawarcie warunkowej umowy zakupu udziałów.

Raport bieżący nr 19/2016
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Raport bieżący nr 18/2016
Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej.

Raport bieżący nr 17/2016
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.


Raport bieżący nr 16/2016
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 15/2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23. czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 14/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 23 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 13/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 12/2016
Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy – określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 11/2016
Rezygnacja członka zarządu emitenta


Raport bieżący nr 10/2016
Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 9/2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA

Raport bieżący nr 8/2016
Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 7/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr 6/2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18. lutego 2016 r.

Raport bieżący nr 5/2016
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 4/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18. lutego 2016 r.

Raport bieżący nr 3/2016
Korekta raportu bieżącego nr 01/2016 z dnia 20.01.2016 r.

Raport bieżący nr 2/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18. lutego 2016 roku.

Raport bieżący nr 1/2016
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.


Raport bieżący nr 36/2015
Umorzenie udziałów w spółce zależnej.

Raport bieżący nr 35/2015
Nabycie akcji przez członka zarządu.

Raport bieżący nr 34/2015
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 33/2015
Wygaśnięcie mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 32/2015
Podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% akcji spółki Doktor Leks SA.

Raport bieżący nr 31/2015
Podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 30/2015
Udzielenie poręczenia przez spółki zależne za zobowiązania Delko SA.

Raport bieżący nr 29/2015
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko SA.

Raport bieżący nr 28/2015
Porozumienie wspólników Delko OTTO Sp. z o.o. – spółki zależnej od Delko SA.


Raport bieżący nr 27/2015
Podpisanie aneksu do umowy poręczenia.

Raport bieżący nr 26/2015
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

Raport bieżący nr 25/2015
Zbycie i nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej i przez członka rady nadzorczej.

Raport bieżący nr 24/2015
Zbycie i nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu i przez członka zarządu.

Raport bieżący nr 23/2015
Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.


Raport bieżący nr 22/2015
Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej.

Raport bieżący nr 21/2015
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 20/2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23. czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr 19/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 23 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr 18/2015
Podpisanie listu intencyjnego.

Raport bieżący nr 17/2015
Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA.

Raport bieżący nr 16/2015
Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu.

Raport bieżący nr 15/2015
Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Raport bieżący nr 14/2015
Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu 100% akcji spółki Doktor Leks SA.

Raport bieżący nr 13/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23. czerwca 2015 roku.

Raport bieżący nr 12/2015
Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy – określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 11/2015
Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 10/2015
Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr 09/2015
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.


Raport bieżący nr 08/2015
Nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związaną z członkiem zarządu.

Raport bieżący nr 07/2015
Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA.

Raport bieżący nr 06/2015
Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Raport bieżący nr 05/2015
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

Raport bieżący nr 04/2015
Nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

Raport bieżący nr 03/2015
Nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związaną z członkiem zarządu.

Raport bieżący nr 02/2015
Przekroczenie liczby głosów na WZA powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów.

Raport bieżący nr 01/2015
Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.


Raport bieżący nr 27/2014
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 26/2014
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko SA.

Raport bieżący nr 25/2014
Rejestracja zmian w statucie Spółki.


Raport bieżący nr 24/2014
Podpisanie aneksu do umowy poręczenia.

Raport bieżący nr 23/2014
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu.

Raport bieżący nr 22/2014
zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Raport bieżący nr 21/2014
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu.

Raport bieżący nr 20/2014
Nabycie akcji przez członka zarządu.

Raport bieżący nr 19/2014
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

Raport bieżący nr 18/2014
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu.

Raport bieżący nr 17/2014
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu.

Raport bieżący nr 16/2014
Nabycie akcji przez członka zarządu.

Raport bieżący nr 15/2014
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu.

Raport bieżący nr 14/2014
Rezygnacja członka zarządu Delko S.A.


Raport bieżący nr 13/2014
Informacja o powołaniu osób zarządzających.

Raport bieżący nr 12/2014
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 11/2014
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Delko S.A.

Raport bieżący nr 10/2014
Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 09/2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26. czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr 08/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr 07/2014
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 06/2014
Zamknięcie okresu opóźnienia informacji poufnej

Raport bieżący nr 05/2014
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 04/2014
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 03/2014
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 02/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DELKO S.A.


Raport bieżący nr 01/2014
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.


Raport bieżący nr 29/2013
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko SA

Raport bieżący nr 28/2013
Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Raport bieżący nr 27/2013
Zmniejszenie ogólnej liczby głosów na WZA poniżej progu 5%.

Raport bieżący nr 26/2013
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Raport bieżący nr 25/2013
Zmniejszenie ogólnej liczby głosów na WZA poniżej progu 5%.


Raport bieżący nr 24/2013
Korekta listu do Akcjonariuszy w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Delko za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 r

Raport bieżący nr 23/2013
Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną
Nika Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 22/2013
Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Cosmetics RDT Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 21/2013
Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Delko Otto Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 20/2013
Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym


Raport bieżący nr 19/2013
Uzależnienie wynagrodzenia Zarządu od wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Delko

Raport bieżący nr 18/2013
Treść uchwał podjętych przez WZ Delko S.A. w dniu 25 czerwca b.r.

Raport bieżący nr 17/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na WZ Spółki w dniu 25 czerwca b.r.

Raport bieżący nr 16/2013 - korekta
Korekta raportu nr 16/2013 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2013r.

Raport bieżący nr 16/2013
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2013r.

Raport bieżący nr 15/2013
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

Raport bieżący nr 14/2013
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez DELKO S.A. w 2012 roku

Raport bieżący nr 13/2013
Korekta skonsolidowanego i jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011


Raport bieżący nr 12/2013
Zmiany w składzie Zarządów spółek zależnych Delko S.A.

Raport bieżący nr 11/2013
Jednolity tekst Statutu Spółki

Raport bieżący nr 10/2013
Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Delko S.A.

Raport bieżący nr 9/2013
Treść uchwał podjętych przez NWZA Delko S.A. w dniu 12 marca 2013 r.

Raport bieżący nr 8/2013
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 7/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 12 marca

Raport bieżący nr 6/2013
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 5/2013
Rezygnacja Członka Zarządu

Raport bieżący nr 4/2013
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 12 marca 2013r

Raport bieżący nr 3/2013 - korekta
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 3/2013
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 2/2013
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Raport bieżący nr 1/2013
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013


Raport bieżący nr 27/2012
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko S.A.

Raport bieżący nr 26/2012
Negocjacje w sprawie konsolidacji kapitałowej


Raport bieżący nr 25/2012
Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Nika Sp. z o.o., poręczenie kredytu spółce zależnej, spłata części kredytu

Raport bieżący nr 24/2012
Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Cosmetics RDT Sp. z o.o., poręczenie kredytu spółce zależnej, spłata części

Raport bieżący nr 23/2012
Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Delko OTTO Sp. z o.o., spłata części kredytu Grupy Kapitałowej Delko S.A.

Raport bieżący nr 22/2012
Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Raport bieżący nr 21/2012
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko S.A.

Raport bieżący nr 20/2012
Informacja o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej Delko S.A.


Raport bieżący nr 19/2012
Informacja o powołaniu członków RN

Raport bieżący nr 18/2012
Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 17/2012
Treść uchwał podjętych przez WZ Delko S.A. w dniu 30.06.2012.

Raport bieżący nr 16/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30.06.2012

Raport bieżący nr 15/2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2012 r.

Raport bieżący nr 14/2012
Odwołanie i powołanie członka zarządu spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 13/2012
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez DELKO S.A. w 2011

Raport bieżący nr 12/2012
Uchwały RN w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Zarządu i powołania nowego Zarządu Spółki.

Raport bieżący nr 11/2012
Zmiana daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011r.

Raport bieżący nr 10/2012
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Raport bieżący nr 9/2012
Przedłużenie negocjacji w sprawie konsolidacji kapitałowej


Raport bieżący nr 8/2012
Lista akcjonariuszy posiadających min 5% głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 7/2012
Protokół NWZ Spółki

Raport bieżący nr 6/2012
Rezygnacja z programu budowy własnej sieci sklepów detalicznych

Raport bieżący nr 5/2012
Korekta raportu okresowego kwartalnego skonsolidowanego 4/2011 QSr z dnia 2012-02-28

Raport bieżący nr 4/2012
Lista akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na WZ Spółki w dniu 29 lutego b.r.

Raport bieżący nr 3/2012
Treść uchwał podjętych przez WZ Delko S.A.

Raport bieżący nr 2/2012
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ DELKO S.A.

Raport bieżący nr 1/2012
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku


Raport bieżący nr 19/2011
Projekt połączenia dwóch spółek zależnych

Raport bieżący nr 18/2011
Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku

Raport bieżący nr 17/2011
Zakup udziałów Frog MS Delko Sp. z o.o.


Raport bieżący nr 16/2011
Zawiązanie celowej spółki detalicznej

Raport bieżący nr 15/2011
Jednolita wersja statutu

Raport bieżący nr 14/2011
Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Raport bieżący nr 13/2011
Zawiadomienie


Raport bieżący nr 12/2011
Podpisanie listów intencyjnych

Raport bieżący nr 11/2011
owołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 10/2011
Powołanie osób zarządzających

Raport bieżący nr 9/2011
Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 8/2011
Lista akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7/2011
Treść uchwał podjętych przez WZ Delko S.A.

Raport bieżący nr 6/2011
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

Raport bieżący nr 5/2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Raport bieżący nr 4/2011
Informacja poufna

Raport bieżący nr 3/2011
Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2010 rok.

Raport bieżący nr 2/2011
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Raport bieżący nr 1/2011
Podpisanie aneksu do umowy o kredyt obrotowy


Raport bieżący nr 23/2010
Podpisanie umowy inwestycyjnej w przedmiocie akwizycji Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży

Raport bieżący nr 22/2010
Powołanie Członka Zarządu

Raport bieżący nr 21/2010
Uchwała Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 20/2010
Przejęcie Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie


Raport bieżący nr 19/2010
Jednolita wersja statutu

Raport bieżący nr 18/2010
Akwizycja PH AMA S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr 17/2010
Powołanie Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 16/2010
Uchwała Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 15/2010
Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Raport bieżący nr 14/2010
Wykaz akcjonariuszy


Raport bieżący nr 13/2010
Podpisanie umowy kredytowej

Raport bieżący nr 12/2010
Powołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 11/2010
Uchwały ZWZA

Raport bieżący nr 10/2010
Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 9/2010
Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki przez IPOPEMA TFI S.A.

Raport bieżący nr 8/2010
Zwołanie ZWZA Spółki na dzień 29 czerwca 2010 roku

Raport bieżący nr 7/2010
Prognoza wyników finansowych Grupy Delko na 2010 rok

Raport bieżący nr 6/2010
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.

Raport bieżący nr 5/2010
Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu udziałów PH AMA S.A.


Raport bieżący nr 4/2010
Rekordowe wzrosty sprzedaży

Raport bieżący nr 3/2010
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2009 r.

Raport bieżący nr 2/2010
Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu udziałów Cosmetics Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 1/2010
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.


Raport bieżący nr 23/2009
Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu udziałów Frog MS Delko Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 22/2009
Udzielenie poręczenia

Raport bieżący nr 21/2009
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki

Raport bieżący nr 20/2009
Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dot. papierów wartościowych Spółki

Raport bieżący nr 19/2009
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki.

Raport bieżący nr 18/2009
Podpisanie znaczącej umowy z UNILEVER Polska Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 17/2009
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 16/2009
Umowa z firmą „Eveline Cosmetics”

Raport bieżący nr 15/2009
Umowa z Sarantis Polska S.A.

Raport bieżący nr 14/2009
Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 13/2009
Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 12/2009
Data przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2009 r.

Raport bieżący nr 11/2009
Zmiana informacji poufnej


Raport bieżący nr 10/2009
Podpisanie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 9/2009
Przekroczenie poziomu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki

Raport bieżący nr 8/2009
Informacja w sprawie niestosowania w Delko S.A. wybranych zasad, określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”

Raport bieżący nr 7/2009
Informacje dotyczące oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C

Raport bieżący nr 6/2009
Uchwały Zarządu GPW

Raport bieżący nr 5/2009
Rejestracja PDA

Raport bieżący nr 4/2009
Złożenie wniosków do GPW

Raport bieżący nr 3/2009
Przydział Akcji Oferowanych

Raport bieżący nr 2/2009
Informacja o Cenie Emisyjnej Akcji Serii CRaport bieżący nr 1/2009
Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168